RULES AND REGULATIONS

30 november 2021

Het Reglement beschrijft de bijzonderheden van Let's Bet Sports, een spel geboden door en onder toezicht van de Canadian Bank Note Suriname N.V. Dit Reglement bevat informatie omtrent Let's Bet Sports, inclusief, maar niet beperkt tot, specificaties van het spel, voorwaarden, inzetten, prijzen, claimen van prijzen en frauduleuze claims. Dit Reglement beschermt de rechten van de Canadian Bank Note Suriname N.V. maar voorziet ook in het definitieve besluit omtrent elke aangelegenheid betreffende knoeien met tickets. Dit Reglement moet beschikbaar zijn op het Hoofdkantoor en in alle Regionale Kantoren van de Canadian Bank Note Suriname N.V. en wordt bewaard voor naslagdoeleinden. Dit document moet altijd bij de hand zijn voor het oplossen van vraagstukken of het beantwoorden van vragen van het publiek.

De Canadian Bank Note Suriname N.V. behoudt zich het recht voor om dit Reglement van tijd tot tijd naar eigen inzicht te wijzigen.

Het Reglement is altijd beschikbaar ter inzage door het publiek.

1. VOORWOORD

1.1. Dit Reglement regelt alle kwesties betreffende Let's Bet Sports, zoals georganisseerd en geëxploiteerd door de Organisator. Dit Reglement regelt tevens de relatie tussen de Organisator en de Spelers.

1.2. Dit Reglement wordt beheerst door het Surinaams Recht en elk probleem, geschil of elke rechtzaak welke zou kunnen voortvloeien uit de toepassing, naleving, interpretatie of geldigheid ervan, zal worden opgelost door de Organisator.

1.3. De financiële administratie van Let's Bet Sports, inclusief de acceptatie van 'Bets' en de uitbetaling van de Prijzen aan de Spelers, behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de Organisator.

1.4. De Organisator is bevoegd dit Reglement te wijzigen op elk gewenst moment en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving daartoe.

1.5. Let's Bet Sports is niet geassocieerd met, gesponsord door of gemachtigd door enigerlei sportliga, lidteams, teamspelers, atleten, persoonlijkheden of andere geaffilieerde personen, op welke wijze dan ook.

2. DEFINITIES

 • De volgende woorden en zinsdelen, zoals hierin gebruikt, hebben de hieronder aangegeven betekenis, tenzij de context duidelijk een andere betekenis vereist.
 • In dit Reglement betekent:

“Authorized Agent” [Erkende Agent]: een persoon of een entiteit bevoegd het Let’s Bet Sports-product te verkopen en transacties te verwerken met behulp van de computerterminal die op elk verkooppunt is geïnstalleerd;

“Away Team” [Uitploeg]: de bezoekende ploeg in een Wedstrijd, zoals bepaald door de Organisator;

“Away Win” [Uitoverwinning]: het resultaat van een evenement waarbij de “Away Team” [Uitploeg] in een Wedstrijd wint voor de betreffende Sport;

“Bet” [Weddenschap] of “Betting” [Wedden]: de handeling van het plaatsen van een “Bet Amount” [Inzetbedrag];

“Bet Amount” [Inzetbedrag]: het geldbedrag geselecteerd door een Speler als inzet.

“Bet Cancellation” [Weddenschapannulering]: het annnuleren van een weddenschap

“Central Computer System” [Centraal Computersysteem]: elke computersysteem dat wordt beheerd of bediend op gezag van de Organisator, voor het registreren van ‘gaming transactions’ [speltransacties], inclusief elke computer gebruikt door de Organisator voor de exploitatie van Let’s Bet Sports;

“Draw” [Gelijkspel]: betekent de Uitkomst van een Evenement waarbij het aantal Punten van het verschil tussen de score van de “Home Team” [Thuisploeg] en dat van de “Away Team” [Uitploeg] binnen de reeks valt van een “Draw” [Gelijkspel], zoals bepaald door de Organisator, voor de betreffende Sport;

“Event” [Evenement]: een voorstel geassocieerd met de Resultaten van een “Game” [Wedstrijd];

“Event Code” [Evenementcode]: betekent de identificator gegeven aan een afzonderlijk Evenement aangeboden om op te Wedden;

“Event Cut-off Time for Betting” [Sluitingstijd voor Wedden op Evenement]: de datum en de tijd vastgesteld met betrekking tot een Evenement door de Organisator naar diens inzicht, waarna verder Wedden niet mag voor dat specifieke evenement;

“Event Outcome” [Uitkomst van een Evenement]: een gespecificeerde uitkomst van een Evenement gebaseerd op de overeenkomstige Resultaten van een “Game” [Wedstrijd];

“Extra Play” [Extra Speeltijd]: bijkomende innings, perioden, overtijd of zodanige andere Extra Speeltijd als door de Organisator gespecificeerd overeenkomstig het reglement van de liga of het bestuursorgaan voor het Spel, maar omvat niet de eventuele “Shoot-Outs”;

“Game”, “Match” [Spel, Wedstrijd]: de specifieke wedstrijd of competitie op een geplande aanvangsdatum op een geplande aanvangstijd, voor een specifieke Sport of een andere activiteit dan een sportactiviteit;

“Home Team” [Thuisploeg]: de thuisploeg in een Wedstrijd, zoals bepaald door de Organisator;

“Home Win” [Thuisoverwinning]: de Uitkomst van een Evenement waarin de Thuisploeg wint in een Wedstrijd voor de betreffende Sport;

“Market” [Markt]: elk type Let’s Bet Sports Bet met een minimum van één Selectie waarvoor een uitkomst kan optreden;

“Maximum Prize Limit” [Maximumlimiet Prijzengeld]: heeft de betekenis uiteengezet in punt 7;

“Odds” [Kansen]: de opbrengst aangeboden met betrekking tot een “Bet” [Weddenschap] op dat Resultaat, zoals vastgesteld en gepubliceerd door de Organisator en uitgedrukt als een getal met twee decimalen dat zal worden beschouwd als een ratio voor één (1);

“Organizer” [Organisator]: Canadian Bank Note Suriname N.V.;

“Over” [Over]: de Uitkomst van een Evenement waarbij de gecombineerde score van de “Home Team” [Thuisploeg] en de “Away Team” [Uitploeg] hoger zal zijn dan het “Over/Under Number” [Over/Onder-getal];

“Over/Under Number” [Over/Onder-getal]: het getal, vastgesteld door de Organisator, dat de verwachte gecombineerde Punten van de “Home Team” [Thuisploeg] en de “Away Team” [Uitploeg] vertegenwoordigt in een volledige “Game” [Wedstrijd], uitgedrukt als een getal eindigend op “0” of als een getal eindigend op “5” voor het “Betting” [Wedden];

“Player” [Speler]: een persoon wie deelneemt aan Let’s Bet

“Point” [Punt]: de meeteenheid:

 • toegewezen door de Organisator aan elke ploeg in een “Game” [Wedstrijd], overeenkomstig het reglement van de liga of het bestuursorgaan voor een “Game” [Wedstrijd] en het bepaalde in dit reglement, gebaseerd op punten verzameld door elke ploeg in die “Game” [Wedstrijd]; en
 • gebruikt door de Organisator om het Resultaat van een Evenement vast te stellen;

“Prize” [Prijs, Prijzengeld]: een geldbedrag, handelswaar, eigendom, dienst of enig voordeel waarop een winnaar aanspraak maakt;

“Regulation Play” [Reguliere Speeltijd]: de speeltijd in een “Game” [Spel] voorafgaand aan “Extra Play” [Extra Speeltijd] en voorafgaand aan een Shoot-Out, ongeacht of zodanige Extra Speeltijd of Shoot-Out wordt gespeeld, zoals vastgesteld door het reglement van de liga of het bestuursorgaan voor dat Spel;

“Resettlement”, “Resettle” [Herschikking, Herschikken]: een wijziging in een “Settlement” [Schikking] door de Organisator;

“Result” [Resultaat, Stand, Uitslag]: de uitkomst van een “Game” [Wedstrijd] op het moment van de “Settlement” [Schikking] zoals vastgesteld door het bestuursorgaan of anderszins geverifieerd door de Organisator;

“Rules and Regulations” [Reglement]: het onderhavige Reglement van Let’s Bet Sports zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

“Selection” [Selectie]: de voorspelling van de “Event Outcome” [Uitkomst van een Evenement] door de “Player” [Speler] voor het “Betting” [Wedden];

“Settlement”, “Settle” of “Settled” [Schikking, Schikken, of Geschikt]: het Resultaat is ingevoerd in het Centraal Computersysteem om het in aanmerking komen voor een Prijs te bepalen;

“Shoot-Out”: een reeks schoten genomen door elke deelnemende ploeg om het Resultaat te bepalen na “Regulation Play” [Reguliere Speeltijd] en “Extra Play” [Extra Speeltijd], naargelang het geval;

“Sport”: de sportwedstrijd beschreven op de “Event List” [Evenementenlijst];

“Sub Code”: de identificator gegeven aan elke optie van een individueel “Event” [Evenement] in verband met het “Betting” [Wedden] op “outrights” [resultaat van een sporttoernooi] en total goals [totaal aantal doelpunten];

“Total Odds” [Totaal Aantal Kansen]: het product (samen vermenigvuldigd) van de “Odds” [Kansen], zoals vastgesteld en gepubliceerd door de Organisator, geassocieerd met elk “Event” [Evenement] geselecteerd door een “Player” [Speler] voor het “Betting” [Wedden];

“Under” [Onder]: de “Event Outcome” [Uitkomst van een Evenement] waarbij de gecombineerde score van de “Home Team” [Thuisploeg] en de “Away Team” [Uitploeg] in een afgeronde “Game” [Wedstrijd] lager zal zijn dan het “Over/Under Number” [Over/Onder-getal];

“Virtual Game” [Virtueel Spel]: door software gegenereerd virtueel spel gegenereerd met behulp van een gecertificeerde Random Number Generator (RNG) [Generator van Willekeurige Getallen].

3. DEELNAME

3.1. Een Speler moet ten minste 18 jaar oud zijn om te kunnen deelnemen.

3.2. Werknemers, directeurs, functionarissen, aandeelhouders (van 5% of meer van het totaal aantal uitgegeven aandelen), alsmede consultants van de Organisator, Canadian Bank Note Company, Limited, Canadian Commercial Corporation en hun getrouwde partners en andere afhankelijke personen komen niet in aanmerking voor deelname of voor het claimen van Prijzen.

3.3. Spelers kunnen uitsluitend deelnemen in Let’s Bet Sports via het erkende netwerk van de Organisator.

3.4. Een Speler moet dit Reglement en alle bijzondere regels en voorschriften opgelegd door de Organisator volkomen en onvoorwaardelijk accepteren en naleven.

3.5. De Organisator zal, geheel naar eigen goeddunken, een Evenementenlijst beschikbaar maken voor het publiek waarin onder andere de volgende informatie is opgenomen:

 • 3.5.1. de Sport;
 • 3.5.2. de Evenementcode;
 • 3.5.3. de Sub Code, indien beschikbaar voor het desbetreffende Evenement;
 • 3.5.4. de Wedstrijden waarop de Evenementen gebaseerd zullen zijn;
 • 3.5.5. de datum en de tijd waarop een Wedstrijd volgens planning gespeeld zal worden;
 • 3.5.6. de aangewezen Thuisploeg en Uitploeg, zoals beschreven door de Organisator, voor de Wedstrijd;
 • 3.5.7. het Over/Onder-getal, indien beschikbaar met betrekking tot het desbetreffende Evenement;
 • 3.5.8. de Kansen geassocieerd met elke mogelijke Uitkomst van een Evenement; en
 • 3.5.9. alle andere relevante informatie zoals vastgesteld door de Organisator.

4. ACCEPTATIE EN ANNULERING VAN WEDDENSCHAPPEN

4.1. De Organisator mag, altijd en naar eigen goeddunken, weigeren een persoon te laten wedden op Let's Bet Sports of het Inzetbedrag beperken, zonder verplichting zijn beslissing te rechtvaardigen.

4.2. De minimum- en maximuminzetbedragen zijn respectievelijk SRD 5,- en SRD 25.000,-.

5. SPORT, VIRTUEEL SPEL EN UITKOMST VAN EEN EVENEMENT

5.1. Algemene Sportvoorwaarden

 • 5.1.1. Wanneer een evenement onvolledig wordt geacht (zoals vastgesteld door de Organisator, naar eigen inzicht), wordt 1,00 als Kans toegekend aan alle Uitkomsten voor dat Evenement en wordt dat als een correct Resultaat beschouwd.
 • 5.1.2. De Organisator mag Markten wijzigen of verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • 5.1.3. Tenzij de Organisator andere voorwaarden specificeert, worden Weddenschappen op het Resultaat van een sporttoernooi geschikt (verrekend) op de speler of de ploeg die de trofee wint.
 • 5.1.4. Reguliere Speeltijd omvat alle compensatie voor tijd verloren in welke helft dan ook (bijv. voor substituties, beoordeling van verwondingen opgelopen door spelers, verwijdering van verwonde spelers van het speelveld, tijdverlies en alle andere oorzaken), zoals vastgesteld door officials op het veld naar hun goeddunken, na afloop van elke helft;

5.2. Football [Voetbal]

 • 5.2.1. Evenementen worden geacht afgerond te zijn wanneer de Wedstrijd waarmee het Evenement geassocieerd wordt, is afgerond binnen de Reguliere Speeltijd (Extra Speeltijd en Shoot-Out niet inbegrepen).
 • 5.2.2. Punten zijn gebaseerd op de eindscores van de Thuisploeg en Uitploeg aan het eind van de Reguliere Speeltijd (m.a.w. er worden geen Punten verdiend voor (een) eventuele doelpunt(en) gemaakt tijdens Extra Tijd en/of een Shoot-Out).

5.3. Basketball [Basketbal]

 • 5.3.1. Evenementen worden geacht afgerond te zijn wanneer de Wedstrijd waarmee het Evenement geassocieerd wordt, is afgerond binnen de Reguliere Speeltijd en eventuele Extra Speeltijd.
 • 5.3.2. Punten zijn gebaseerd op de eindscores van de Thuisploeg en Uitploeg in de afgeronde Wedstrijd (inclusief Extra Tijd, indien toegekend).

5.4. American Football [American Football]

 • 5.4.1. Evenementen worden geacht afgerond te zijn wanneer de Wedstrijd waarmee het Evenement geassocieerd wordt, is afgerond binnen de Reguliere Speeltijd.
 • 5.4.2. Punten zijn gebaseerd op de eindscores van de Thuisploeg en Uitploeg in de afgeronde Wedstrijd.

5.5. Tennis [Tennis]

 • 5.5.1. Evenementen worden geacht afgerond te zijn wanneer de Wedstrijd waarmee het Evenement geassocieerd wordt, is afgerond binnen de Reguliere Speeltijd (inclusief eventuele Extra Speeltijd).
 • 5.5.2. Punten zijn gebaseerd op de eindscores van de beide spelers of paren in de afgeronde Wedstrijd.
 • 5.5.3. Als er een verandering komt in het geplande aantal Wedstrijden gespeeld tijdens dit Evenement, blijven de Weddenschappen overeind.
 • 5.5.4. Als een speler of een paar zich terugtrekt of gediskwalificeerd wordt tijdens een Wedstrijd, wordt het Evenement dat geassocieerd wordt met de Wedstrijd onvolledig geacht.

5.6. Mixed Martial Arts and Boxing [Gemengde Gevechtskunsten en Boksen]

 • 5.6.1. Evenementen worden geacht afgerond te zijn wanneer de Wedstrijd waarmee het Evenement geassocieerd wordt, is afgerond binnen de Reguliere Speeltijd, ongeacht het aantal ronden.
 • 5.6.2. Als een mededinger zich terugtrekt alvorens de Wedstrijd aan te vangen of “no-contest” wordt uitgeroepen, wordt het Evenement dat geassocieerd wordt met de Wedstrijd onvolledig geacht.

5.7. Baseball [Honkbal]

 • 5.7.1. Evenementen worden geacht afgerond te zijn wanneer de Wedstrijd waarmee het Evenement geassocieerd wordt, is afgerond binnen de Reguliere Speeltijd (inclusief eventuele Extra Speeltijd).
 • 5.7.2. Punten zijn gebaseerd op de eindscores van de Thuisploeg en Uitploeg aan het eind van de Reguliere Speeltijd en tijdens eventuele Extra Speeltijd.

5.8. Cricket [Cricket]

 • 5.8.1. Evenementen worden geacht afgerond te zijn wanneer de Wedstrijd waarmee het Evenement geassocieerd wordt, is afgerond binnen de Reguliere Speeltijd en eventuele Extra Speeltijd.
 • 5.8.2. Punten zijn gebaseerd op de eindscores van de Thuisploeg en Uitploeg in de afgeronde Wedstrijd (inclusief Extra Speeltijd, indien toegekend).
 • 5.8.3. Indien aan het eind van de Reguliere Speeltijd en eventueel de Extra Speeltijd zowel de Thuisploeg als de Uitploeg hetzelfde aantal Punten heeft, worden zowel een Thuisoverwinning als een Uitoverwinning beschouwd als correcte uitkomsten en de Kansen voor dat Evenement wordt 1,00 toegewezen.

5.9. Motorsports [Motorsport]

 • 5.9.1. Evenementen worden geacht afgerond te zijn wanneer de Wedstrijd waarmee het Evenement geassocieerd wordt, is afgerond binnen de Reguliere Speeltijd.

5.10. Golf [Golf]

 • 5.10.1. Evenementen worden geacht afgerond te zijn wanneer de Wedstrijd waarmee het Evenement geassocieerd wordt, is afgerond binnen de Reguliere Speeltijd.

5.11. Cricket [Cricket]

 • 5.11.1. Evenementen worden geacht afgerond te zijn wanneer de Wedstrijd waarmee het Evenement geassocieerd wordt, is afgerond binnen de Reguliere Speeltijd.

5.12. Virtuele Spelen

 • 5.12.1. Zodra het Virtuele Spel is voltooid, worden de Resultaten getoond aan de Spelers voor alle toepasselijke Markten.
 • 5.12.2. Ingeval er een storing optreedt in een gecomputeriseerd systeem en het Virtuele Spel niet wordt uitgezonden of het Spel onvolledig is, worden alle Tickets behandeld als te zijn geldig en uitbetaald overeenkomstig de (niet-getoonde) Resultaten van het spel. De speler kan terugbetaling van zijn Weddenschap vragen.
 • 5.12.3. Ofschoon zeldzaam, vanwege de aard van streaming, kan het zijn dat het Commentaar op het Spel en de gestreamde Spelinformatie niet-synchroon lopen met de bijzonderheden van het Spel getoond op de interface. Dit wordt als normaal beschouwd en heeft geen invloed op de Uitkomsten van Evenementen.
 • 5.12.4. Een Generator van Willekeurige Getallen bepaalt de Uitkomsten van Evenementen voor Virtuele Spelen.

6. SCHIKKING EN VASTSTELLING VAN PRIJZEN

6.1. De originele Ticket geleverd aan de Speler door de Erkende Agent, geldt als het enige aanvaardbare bewijs van een Weddenschap geplaatst. Faxen, fotokopieën of andere soorten reproducties zijn niet toegestaan.

6.2. Weddenschappen worden geschikt op het officiële resultaat van een Wedstrijd gepubliceerd door het bestuursorgaan op het moment van de Schikking voor die Selectie of zoals anderszins geverifieerd door de Organisator. Bij het verifiëren van een Resultaat, mag de Organisator zich verlaten op zodanige informatie als hij naar eigen inzicht betrouwbaar acht.

6.3. Zodra de Organisator het Resultaat heeft ingevoerd in het Centrale Computersysteem van de Organisator, is het definitief en bindend zonder recht van beroep.

6.4. Schikking is volgens de Kansen geldend op het tijdstip dat de Weddenschap is geplaatst en bevestigd.

6.5. De potentiële Prijs voor een winnende Ticket wordt berekend door de Kansen voor elke correcte Uitkomst van een Evenement met elkaar te vermenigvuldigen om de Totale Kansen te bepalen, en vervolgens de Totale Kansen te vermenigvuldigen met het toepasselijke Inzetbedrag. De berekening door de Organisator van het bedrag van de Prijzen is definitief en bindend, zonder recht van beroep.

6.6. Alle Prijzen moeten opgeëist worden binnen negentig (90) kalenderdagen na de datum waarop alle Evenementen op de Ticket zijn afgerond. De Organisator heeft het recht de betaling van een Prijs gedurende negentig (90) kalenderdagen te vertragen of uit te stellen.

6.7. Alle winnende Tickets moeten door de Speler worden getekend om de overeenstemmende Prijzen te innen, en wel als volgt:

 • 6.7.1. Prijzen tot en met SRD 10.000,- kunnen worden geïnd door een Erkende Agent.
 • 6.7.2. Prijzen van meer dan SRD 10.000,- moeten geïnd worden op het hoofdkantoor van de Organisator.

6.8. Na Schikking, zijn navolgende correcties of wijzigingen door het bestuursorgaan van dat Spel aan het Resultaat ongeldig. De Organisator kan Herschikken naar eigen inzicht, inclusief waar de Organisator vaststelt dat er een fout is gemaakt in het aanbod van een Selectie, of indien er een fout is gemaakt bij de verwerking van een Schikking, zoals het invoeren van de verwerking van een onjuiste score of Resultaat. In alle gevallen is de beslissing van de Organisator om te Herschikken of niet, definitief.

6.9. De Organisator mag, geheel naar eigen inzicht, invoering van het Resultaat in het Centrale Computersysteem en/of de uitreiking van Prijzen vertragen, voor zover zulks nodig is, met het doel de maatregelen die de Organisator nodig acht om te helpen de integriteit van Let’s Bet te garanderen, te treffen.

7. AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET

7.1. In alle gevallen zal de potentiële Prijs die gewonnen kan worden op een bepaalde Ticket, beperkt zijn tot een Maximum prijzengeldlimiet van SRD 1.000.000.

7.2. De Organisator zal weigeren een selectiebon te accepteren die zou kunnen resulteren in een winnende ticket met een potentiële prijs boven de Maximale Prijslimiet. Spelers zien af van elke claim op bedragen die de Maximum Prijslimitiet overschrijden.

7.3. De Organisator behoudt zich het recht voor verschillende limieten te bepalen voor het Wedden en de Prijzen, naargelang zulks gepast is.

8. FOUTEN EN GESCHILLEN

8.1. Een Speler die een gevalideerde winnende Ticket presenteert die niet erkend is als winnend door het Centrale Computersysteem of het Prijzengeld lager registreert dan wat het zou moeten zijn, heeft het recht een schriftelijke klacht in te dienen bij de Organisator binnen zes (6) dagen vanaf het moment dat de Resultaten werden ingevoerd in het Centrale Computersysteem.

8.2. In geval van geschillen betreffende de betaling van de Prijzen, zijn de Organisator en de Speler verplicht al het mogelijke te doen om de daaraan verbonden nadelen op te heffen, daarbij handelend te goeder trouw en in een sfeer van evenwicht van belangen.

8.3. Waar de Organisator vaststelt dat er een fout is gemaakt in het aanbieden van een Selectie in een Weddenschap, inclusief een fout met betrekking tot de Evenementenlijst en Kansen, behoudt de Organisator zich het recht voor om naar eigen inzicht:

 • 8.3.1. De Weddenschap met Kansen voor de betreffende Selectie gecorrigeerd tot het moment waarop de desbetreffende Weddenschap was geplaatst, te Schikken of te Herschikken,
 • 8.3.2 de betreffende Selectie ongeldig te maken door Kansen van 1,00 toe te kennen en de rest van de Weddenschap te Schikken; of
 • 8.3.3. de hele Weddenschap ongeldig te maken.

8.4. Waar de Organisator vaststelt dat zodanige fouten zijn gemaakt voorafgaand aan de aanvang van het desbetreffende Evenement, zal de Organisator zich redelijke inspanningen getroosten om de betrokken Spelers op de hoogte te stellen en waar mogelijk, de betrokken Spelers de optie bieden om een betrokken Selectie ongeldig te maken of de Selectie te laten staan met herziene Kansen.

8.5. Alle besluiten van de Organisator zijn definitief en bindend.

8.6. In geval van een claim door een speler of een geschil, zal de aansprakelijkheid van de Organisator beperkt zijn tot het bedrag van de geplaatste weddenschap.

9. DIVERSE BEPALINGEN

9.1. Elke datum en tijd gemeld aan de Speler door de Organisator en Erkende Agenten is gebaseerd op de lokale Surinaamse tijd.

9.2. De munteenheid gebruikt bij de exploitatie van Let’s Bet Sports in Suriname, inclusief het Inzetbedrag en het Prijzengeld, is gebaseerd op de lokale Surinaamse munteenheid.

9.3. Spelers die hun respectieve Prijzen innen, geven toestemming, louter door het feit van het ontvangen van de Prijzen, voor het gebruik van hun beeld en stem, verbinden zich tot het afleggen van een verklaring voor publicatie of reclame voor Let’s Bet Sports die de Organisator besluit te maken, hetzij via gedrukte, digitale, audio-, video- of andere media.

9.4. De Organisator behoudt zich het recht voor de naam, het adres en foto’s van de winnende Spelers bekend te maken of te publiceren.

9.5. In het geval van force majeure [ofwel overmacht] waardoor het onmogelijk is Let’s Bet Sports te houden en de winnende Spelers uit te betalen, heeft de Organisator geen verantwoordelijkheid jegens de Spelers.

9.6. Onder force majeure vallen gebeurtenissen die buiten de controle van de Organisator liggen en die onvoorzien en onvermijdelijk waren. De Organisator had deze gebeurtenissen onmogelijk kunnen voorkomen door planning of toepassing van beschermingsmaatregelen. Force majeure behelst gebeurtenissen zoals, maar niet beperkt tot, natuurrampen, overstromingen, aardbevingen, branden, oorlog, stakingen, embargo, terreurdaden, enz.

9.7. In dit Reglement, waar vereist door de context:

 • 9.7.1. omvat het onzijdig geslacht tevens het vrouwelijk geslacht of het mannelijk geslacht en omgekeerd;
 • 9.7.2 houdt het enkelvoud ook in het meervoud en vice versa; en
 • 9.7.3. betekent het begrip “inclusief”, “inclusief zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande”.