Sports Betting FAQ

Hoe werkt het: Aan de slag in 5 eenvoudige stappen

Wanneer u eenmaal bent aangemeld, volg dan deze snelstart handleiding om uw account te gebruiken en online Lotto kaarten te kopen.

Zie gides

Wat is een 'event' of evenement?

Een evenement is een sportwedstrijd, spel of toernooi waarbij een 'bet' kan worden geplaatst, dat wil zeggen kan worden gewed, op een specifieke uitkomst.

Wat is een 'bet'?

Een 'bet' bestaat uit het selecteren van de uitkomst van een of meer evenementen samen met een inzet. Een juiste voorspelling van de uitkomst van alle evenementen betekent dat uw 'bet' wint.

Wat zijn de 'odds' of kansen?

De 'odds value' of de waarde van de kansen is hoeveel u kunt winnen op basis van hoeveel u heeft ingezet op een specifieke uitkomst.

Wat is een 'ticket' of lot?

Een ‘ticket’ is de bon of het bewijs door u ontvangen van een Canadian Bank Note Suriname N.V.agent waarop uw selecties van evenementcode, sport, clubs/teams, voorspelde uitkomst en Odds voor die uitkomst voor maximaal 10 evenementen gedetailleerd staan vermeld. Het ’ticket’ toont eveneens het te winnen bedrag aan berekend potentieel prijzengeld van de 'bet'. Elke ’ticket’ vertegenwoordigt een 'bet'. Alle winnende ‘tickets’ moeten worden overgelegd aan een agent om een prijs op te eisen.

Veelgestelde Vragen over Evenementen

Kan ik maar één evenement selecteren om mijn 'bet' te plaatsen?

Ja. In het algemeen kunnen de meeste evenementen/uitkomsten geselecteerd worden als één enkel evenement. Let’s Bet Sports behoudt zich het recht voor om een Minimum van 2 of een Minimum van 3 vast te stellen voor bepaalde evenementen.

Wat betekent (een) Minimum (van) 2?

Als er een “2” staat naast een evenement op de 'match list' of wedstrijdenlijst, moet u ten minste één extra evenement voor uw 'bet' toevoegen.

Wat betekent (een) Minimum (van) 3?

Als er een “3” staat naast een evenement op de 'match list' of wedstrijdenlijst, moet u ten minste twee extra evenementen voor uw 'bet' toevoegen.

Als ik meer dan één evenement voor een 'bet' kies, moet ik dan meer betalen?

Neen. Het aantal evenementen dat u kiest staat los van de kosten van de 'bet'. Het bedrag van de 'bet' dat u selecteert, zijn de kosten van de 'bet'.

Moeten alle evenementen die ik selecteer voor een 'bet' ook op dezelfde dag plaatsvinden?

Neen. Wanneer u uw selecties markeert kunt u evenementen kiezen die plaatsvinden op dezelfde dag of evenementen die plaatsvinden op verschillende dagen.

Is er een limiet aan het aantal evenementselecties dat ik kan maken voor één 'bet'?

Ja. Het maximum aan selecties per 'bet' is tien (10).

Is mijn 'bet' geldig wanneer een voetbalevenement wordt verlengd met een paar extra minuten na de normale speeltijd ('stoppage time' of tijd van eventuele onderbrekingen) en het resultaat verandert?

Ja. Het resultaat is gebaseerd op de 90 minuten speeltijd plus de bijkomende 'stoppage time' toegekend door de scheidsrechter voor substituties, doelpunten, letsels, enz. (Reguliere Speeltijd). Doelpunten gemaakt tijdens extra tijd of de penalty shoot-out worden buiten beschouwing gelaten.

Als ik verschillende evenementen in 'bet' heb en één daarvan wordt geannuleerd, is mijn 'bet' nog wel geldig?

Ja. Wanneer een evenement geselecteerd door een speler wordt geannuleerd of anderszins onvolledig wordt geacht, krijgen alle uitkomsten voor dat evenement een 'odds value' van 1,00 en wordt dat als een correct resultaat beschouwd.

Wat gebeurt er als een evenement wordt opgeschort?

Als een evenement wordt geannuleerd of uitgesteld voor langer dan 48 uur ten opzichte van de dag vastgesteld in de 'event list' of evenementenlijst (in lokale tijd), dan wordt dat evenement geacht onvolledig te zijn en de uitkomst voorspeld door de speler zal geaccepteerd worden, maar de toegekende 'odds' zijn dan één (1,00).

Indien het opgeschorte evenement wordt hervat en het spel wordt beëindigd voor het einde van de volgende kalenderdag, dan worden de oorspronkelijk gekozen 'odds' gehandhaafd.

Wat gebeurt wanneer een evenement aanvangt vóór de vastgestelde tijd voor het sluiten van de verkoop?

'Bets' die zijn geplaatst vóór de daadwerkelijke aanvangstijd zijn geldig, terwijl 'bets' geplaatst na de daadwerkelijke aanvangstijd ongeldig zijn en 'odds' van één (1,00) worden dan toegekend aan alle uitkomsten van dat evenement.

Zijn de aanvangstijden van evenementen zoals vermeld op de gedrukte 'match lists' of wedstrijdlijsten of op de digitale monitors op de agentenlocaties en op de Let's Bet website aangegeven in de lokale tijd?

Ja. De aanvangsdata en -tijden van alle evenementen zijn in de lokale tijd van Suriname.

Veelgestelde Vragen over 'Bets'

Welke zijn de soorten markten beschikbaar bij Sport?

Football / Voetbal

Full Time H-D-A Bet
Een 'Full Time H-D-A bet' geeft u de mogelijkheid het Final Result' (de Eindstand) van een wedstrijd te voorspellen in H-D-A-vorm.
H: 'Home team' (de thuisploeg ofwel het lokale team) wint.
D: 'Draw' (gelijkspel).
A: 'Away team' (de bezoekende ploeg) wint.

Half Time H-D-A Bet
Een 'Half Time H-D-A bet' geeft u de mogelijkheid het 'Half Time'-resultaat (de Ruststand) van een wedstrijd te voorspellen in H-D-A-vorm.
H: 'Home team' (de thuisploeg ofwel het lokale team) wint.
D: 'Draw' (gelijkspel).
A: 'Away team' (de bezoekende ploeg) wint.

Double Chance Bet
Een 'Double Chance Bet' biedt u de mogelijkheid om twee van drie mogelijke uitkomsten van een voetbalevenement met één 'bet' aan te geven.
1. 'Home team and Draw' (Thuisploeg en Gelijkspel) - Uw 'bet' wint wanneer de thuisploeg het evenement wint of gelijk speelt.
2. 'Away team and Draw' (Bezoekende ploeg en Gelijkspel) - Uw 'bet' wint wanneer de bezoekende ploeg het evenement wint of gelijk speelt.
3. 'Home team and Away team' (Thuisploeg en Bezoekende ploeg) - Uw 'bet' wint wanneer de thuisploeg of de bezoekende ploeg het evenement wint.

Over/Under Bet
De speler doet een voorspelling op basis van de eindstand van een evenement waarbij wordt voorspeld of het totaal aantal doelpunten “Over” of “Under” een aantal is dat is gepubliceerd in de 'match list' ('Totals' genoemd), op de odds monitors, in het gedrukte materiaal of op de website.

Total Goals Bet
Deze 'bet' bestaat uit het voorspellen van het totaal aantal doelpunten gemaakt bij een voetbalevenement.

Het totaal aantal doelpunten gemaakt bij een voetbalevenement is de som van de doelpunten gemaakt door beide ploegen als officieel aangekondigd door de Organisator en gebaseerd op de uitkomst aan het eind van de reguliere speeltijd van het evenement (dit omvat niet de extra speeltijd of de penalty shootouts). De opties zijn 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 of meer.

Correct Score Bet
Bij dit type 'bet' wordt de speler gevraagd de juiste score van een voetbalevenement te voorspellen.

De juiste score is die welke door de Organisator officieel wordt aangekondigd, gebaseerd op de uitkomst aan het eind van de reguliere speeltijd van het evenement (dit omvat niet de extra speeltijd of de penalty shootouts).

Draw no Bet
'Home' en 'Away' zijn geldige selecties voor dit type 'bet'.

Dit type 'bet' bestaat uit het voorspellen welke ploeg heeft gewonnen na de reguliere speeltijd. Bij een 'Draw' (gelijkspel), zijn de odds op deze markt ongeldig en vastgesteld op één (1:00).

Om het resultaat te bepalen worden slechts 90 minuten in beschouwing genomen en extra tijd en penalty shootout blijven buiten beschouwing. Maar het omvat wel 'stoppage time' toegevoegd door de scheidsrechter voor letsels, substituties, VAR-controle, enz.

Half Time/Full Time Bet
De speler wordt gevraagd het 'Half Time'-resultaat ofwel de tussenstand van een bepaald voetbalevenement te voorspellen in combinatie met het 'Final'-resultaat ofwel de eindstand van hetzelfde evenement.

De 'Half time/Full time'-resultaten (tussen-/eindstand) officieel aangekondigd door de Organisator worden beschouwd als de 'final results' ofwel eindresultaten. Deze zijn gebaseerd op de tussenstand en de uitkomst aan het eind van de reguliere speeltijd van het evenement (dit omvat niet de extra speeltijd of de penalty shootout).


Basketball / Basketbal

Full Time H-A Bet
Een 'Full Time H-A bet' geeft u de mogelijkheid de Eindstand van een wedstrijd te voorspellen in H-A-vorm.
H: 'Home team' (de thuisploeg ofwel het lokale team) wint.
A: 'Away team' (de bezoekende ploeg) wint.

Half Time H-D-A Bet
Een 'Half Time H-D-A bet' geeft u de mogelijkheid het 'Half Time'-resultaat (de Ruststand) van een wedstrijd te voorspellen in H-D-A-vorm.
H: 'Home team' (de thuisploeg ofwel het lokale team) wint.
D: 'Draw' (gelijkspel).
A: 'Away team' (de bezoekende ploeg) wint.

Over/Under Bet
De speler doet een voorspelling op basis van de eindstand van een evenement waarbij wordt voorspeld of het totaal aantal doelpunten “Over” of “Under” een aantal is dat is gepubliceerd in de 'match list' ('Totals' genoemd), op de odds monitors, in het gedrukte materiaal of op de website.

Half Time/Full Time Bet
De speler wordt gevraagd het 'Half Time'-resultaat ofwel de tussenstand van een bepaald basketbalevenement te voorspellen in combinatie met het 'Final'-resultaat ofwel de eindstand van hetzelfde evenement.

De 'Half time/Full time'-resultaten (tussen-/eindstand) officieel aangekondigd door de Organisator worden beschouwd als de 'final results' ofwel eindresultaten. Deze zijn gebaseerd op de tussenstand en de uitkomst aan het eind van de reguliere speeltijd van het evenement (dit omvat niet de extra speeltijd of de penalty shootout).


Baseball / Honkbal

Full Time H-A Bet
Een 'Full Time H-A bet' geeft u de mogelijkheid de Eindstand van een wedstrijd te voorspellen in H-A-vorm.
H: 'Home team' (de thuisploeg ofwel het lokale team) wint.
A: 'Away team' (de bezoekende ploeg) wint.

Over/Under Bet
De speler doet een voorspelling op basis van de eindstand van een evenement waarbij wordt voorspeld of het totaal aantal doelpunten “Over” of “Under” een aantal is dat is gepubliceerd in de 'match list' ('Totals' genoemd), op de odds monitors, in het gedrukte materiaal of op de website.


American Football

Full Time H-A Bet
Een 'Full Time H-A bet' geeft u de mogelijkheid de Eindstand van een wedstrijd te voorspellen in H-A-vorm.
H: 'Home team' (de thuisploeg ofwel het lokale team) wint.
A: 'Away team' (de bezoekende ploeg) wint.

Half Time H-D-A Bet
Een 'Half Time H-D-A bet' geeft u de mogelijkheid het 'Half Time'-resultaat (de Ruststand) van een wedstrijd te voorspellen in H-D-A-vorm.
H: 'Home team' (de thuisploeg ofwel het lokale team) wint.
D: 'Draw' (gelijkspel)
A: 'Away team' (de bezoekende ploeg) wint.

Over/Under Bet
De speler doet een voorspelling op basis van de eindstand van een evenement waarbij wordt voorspeld of het totaal aantal doelpunten “Over” of “Under” een aantal is dat is gepubliceerd in de 'match list' ('Totals' genoemd), op de odds monitors, in het gedrukte materiaal of op de website.

Half Time/Full Time Bet
De speler wordt gevraagd het 'Half Time'-resultaat ofwel de tussenstand van een bepaald American Football-evenement te voorspellen in combinatie met het 'Final'-resultaat ofwel de eindstand van hetzelfde evenement.

De 'Half time/Full time'-resultaten (tussen-/eindstand) officieel aangekondigd door de Organisator worden beschouwd als de 'final results' ofwel eindresultaten. Deze zijn gebaseerd op de tussenstand en de uitkomst aan het eind van de reguliere speeltijd van het evenement (dit omvat niet de extra speeltijd of de penalty shootout).


Cricket

Full Time H-A Bet
Een 'Full Time H-A bet' geeft u de mogelijkheid de Eindstand van een wedstrijd te voorspellen in H-A-vorm.
H: 'Home team' (de thuisploeg ofwel het lokale team) wint.
A: 'Away team' (de bezoekende ploeg) wint.


MMA & Boxing / MMA & Boksen

Full Time H-A Bet
Een 'Full Time H-A bet' geeft u de mogelijkheid de Eindstand van een wedstrijd te voorspellen in H-A-vorm.
H: 'Home team' (de thuisploeg ofwel het lokale team) wint.
A: 'Away team' (de bezoekende ploeg) wint.

Wat zijn de minimum- en maximumbedragen van de 'bet'?

Het minimumbedrag van de 'bet' is SRD 5 per ticket en het maximumbedrag van de 'bet' is SRD 25.000 per ticket, ongeacht het aantal selecties.

Wat is een 'outright'?

'Outrights' zijn 'bets' om het resultaat van een bepaalde competitie of categorie in een bepaalde periode, op middellange of lange termijn te bepalen. Er worden aan het begin 'odds' gegeven voor elk individueel evenement (ploeg/atleet). Naar verwachting zullen de 'odds' veranderen in de loop van de competitie, afhankelijk van het verloop van het evenement.

Verwijst de "O/U (+/-)-bet” naar het aantal doelpunten gemaakt door een ploeg?

Neen. Het heeft betrekking op het totaal aantal doelpunten of punten gescoord in een evenement door beide ploegen. Bijvoorbeeld, in Voetbal is het O/U-getal 2,5. Het “+”-teken betekent dat er tijdens het evenement 3 of meer doelpunten in totaal gescoord zullen worden en het “-“-teken wil zeggen dat er tijdens het evenement in totaal 2 of minder doelpunten gescoord zullen worden. Alleen de doelpunten gescoord tijdens de Reguliere Speeltijd tellen.

Kan ik meerdere uitkomsten voor hetzelfde evenement voorspellen?

Neen, u kunt per evenement maar één uitkomst selecteren in de 'bet'.

Kan ik sporten, liga's, kampioenschappen, enz. mengen wanneer ik mijn 'bet' samenstel?

Ja. Bijvoorbeeld, u kunt een evenement kiezen uit de Engelse liga, twee evenement uit de Italiaanse liga, een evenement uit de Spaanse liga, enz. bij het samenstellen van uw 'bet'. Of u kunt evenementen uit verschillende sporten kiezen.

Zijn de 'odds' geboden bij de Let’s Bet Sports agent andere dan die geboden worden op de Let’s Bet Sports website?

Neen. De 'odds' geboden bij Let’s Bet zijn dezelfde, ongeacht waar u uw 'bet' plaatst, op de agentenlocatie of via de website.

Veelgestelde Vragen over 'Odds'

Wat als de 'odds' in een van mijn geselecteerde evenementen veranderen? Zal dat invloed hebben op mijn 'bet'?

Neen. De 'odds' die staan aangegeven op uw 'ticket' zijn geldig en worden gehonoreerd. Prijzen worden uitbetaald op basis van de 'odds' gedrukt op uw 'ticket'. Een 'bet' kan alleen worden beïnvloed als een van de door u geselecteerde evenementen wordt geannuleerd of opgeschort.

Wat betekent het wanneer geen 'odds' worden geboden voor de uitkomst van een evenement?

Wanneer er geen 'odds' voorkomen voor de uitkomst van een evenement, betekent dit dat de uitkomst niet beschikbaar om op gewed te worden.

Veelgestelde Vragen over Prijzen

Wat is het maximumbedrag aan prijzengeld dat ik kan winnen?

Wat is het maximumbedrag aan Prijzengeld dat ik kan winnen? Het maximumprijzengeld is SRD 25.000,- per winnende 'ticket'.

Hoe wordt het bedrag van het prijzengeld gewonnen met mijn 'bet' berekend?

Elk evenement heeft verschillende mogelijke uitkomsten waaruit gekozen kan worden en elke uitkomst heeft zijn eigen 'odds'. Het potentiële bedrag van het prijzengeld wordt berekend door de 'odds' van alle geselecteerde uitkomsten te vermenigvuldigen en vervolgens met het bedrag van de 'bet' (in Surinaamse Dollars).

Alle voorspelde uitkomsten moeten juist zijn wil de 'bet' winnen.

Win ik een prijs als ik de uitkomst van maar een paar van de evenementen op mijn 'ticket' juist voorspel?

Neen. Een prijs wordt alleen toegekend wanneer de uitkomsten van alle evenementen op het 'ticket' juist zijn voorspeld.

Worden mijn winsten bepaald aan de hand van het aantal winnaars die dezelfde 'bet' hebben geplaatst?

Neen. Uw winsten worden niet beïnvloed door het eventuele aantal winnaars.

Waar kan ik een winnend 'ticket' innen?

Prijzen tot en met SRD 10.000,- kunnen worden geïnd op elke verkooplocatie van de Canadian Bank Note Suriname N.V.. Prijzen van meer dan SRD 10.000,- moeten geïnd worden op het hoofdkantoor van de Canadian Bank Note Suriname N.V. aan de Dr. Sophie Redmondstraat # 76

Is het mogelijk om een prijs te innen wanneer nog niet alle geselecteerde evenementen zijn afgesloten?

Neen. Het innen van prijzen kan uitsluitend gebeuren wanneer alle evenementen opgesomd op uw ticket zijn afgerond.

Hoeveel dagen heb ik om mijn prijs te innen?

U hebt 90 dagen vanaf de dag dat de resultaten van alle evenementen op uw 'ticket' definitief zijn, om uw prijs te innen.

Is er een jackpot voor dit spel?

Let’s Bet heeft geen jackpot. Elke speler creëert zijn 'bet' en het potentiële bedrag om te winnen